?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 旋臂吊_BZS悬臂吊_PK环链电动葫芦-沛_省时代输送设备有限公?/title> <link href="/template/shidai/lib/css.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/shidai/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/template/shidai/lib/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/shidai/lib/dtlb123.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="top_box"> <div class="top"> <div class="top_l">沛_省时代输送设备有限公ؓ您免Ҏ?a href="http://www.jzjzdj.com">悬臂?/a>?a href="/supply/">D悬臂?/a>?a href="/news/">KBK旋臂?/a>{相关信息发布和相关资讯Q敬请关注!</div> </div> </div> <div class="clearfloat"></div> <div class="logo_box"> <div class="logo"> <div class="logo_l"> <a href="http://www.jzjzdj.com/" title="悬臂?> <img src="/uploads/logo/20190212083643.jpg" alt="悬臂? /> </a> </div> <div class="logo_r"> <div class="logo_dh"><img src="/template/shidai/images/tel.jpg" alt="沛_省时代输送设备有限公? /> </div> <div class="logo_hm"> <div class="hm_u">24时服务咨询热线Q?br /> <span>0373-8578999</span></div> </div> </div> </div> </div> <div class="nav_box"> <div class="nav"> <ul> <li><a href="http://www.jzjzdj.com/" class="cur" title="|站首页" rel="nofollow">|站首页</a></li> <li><a href="http://www.jzjzdj.com/supply/" title="产品中心" rel="nofollow">产品中心</a></li> <li><a href="http://www.jzjzdj.com/news/" title="新闻资讯" rel="nofollow">新闻资讯</a></li> <li><a href="http://www.jzjzdj.com/about/about4.html" rel="nofollow" title="走进我们">走进我们</a></li> <li><a href="http://www.jzjzdj.com/about/about2.html" rel="nofollow" title="资质荣誉">资质荣誉</a></li> <li><a href="http://www.jzjzdj.com/about/about5.html" rel="nofollow" title="工程案例">企业文化</a></li> <li><a href="http://www.jzjzdj.com/contact/" rel="nofollow" title="联系我们">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div class="banner" id="flashs"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); picarr[1] = "/uploads/link/20190723095852.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20190723095158.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20190529070324.jpg"; for (i=1;i<=3;i++) { if(picarr[i]!="") { var j=i-1; document.write ('<div class="bgitem" style="background-image:url('+picarr[i]+');" id="flashbg'+ j + '"></div>'); }} </script> </div> <div class="search_box"> <div class="search"> <div class="search_l">热门关键词: <a href="http://www.jzjzdj.com/" title="悬臂?>悬臂?/a> <a href="http://www.jzjzdj.com/supply/" title="环链电动葫芦">环链电动葫芦</a> <a href="http://www.jzjzdj.com" title="旋臂?>旋臂?/a> </div> <div class="search_r"> <div class="search-box"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onSubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内 <input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> <input type="image" class="image" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/shidai/images/btn.jpg" align="top" > </form> </div> </div> </div> </div> <div class="all"> <div class="main"> <div class="main_left"> <div class="leftitem"> <div class="tit">产品列表</div> <div class="cates"> <dl> <dt><a href="http://www.jzjzdj.com/hlddhl/" title="PK环链电动葫芦">PK环链电动葫芦</a></dt> <dd><a href="http://www.jzjzdj.com/hlddhl/pkxhlddhl/">PK型环铄动葫?/a></dd> <dd><a href="http://www.jzjzdj.com/hlddhl/kbkxhlddhl/">KBK型环铄动葫?/a></dd> <dd><a href="http://www.jzjzdj.com/hlddhl/fbxhlddhl/">非标型环铄动葫?/a></dd> <dt><a href="http://www.jzjzdj.com/xbd25/" title="BZS/D悬臂?>BZS/D悬臂?/a></dt> <dd><a href="http://www.jzjzdj.com/xbd25/bzxbd/">BZ悬臂?/a></dd> <dd><a href="http://www.jzjzdj.com/xbd25/bxqbd/">BX墙壁?/a></dd> <dd><a href="http://www.jzjzdj.com/xbd25/bxbhd/">BX壁行?/a></dd> <dt><a href="http://www.jzjzdj.com/xbd/" title="BZS/D旋臂?>BZS/D旋臂?/a></dt> <dd><a href="http://www.jzjzdj.com/xbd/bzxbd40/">BZ旋臂?/a></dd> <dd><a href="http://www.jzjzdj.com/xbd/kbkxbd/">KBK旋臂?/a></dd> <dd><a href="http://www.jzjzdj.com/xbd/cxxbqcj/">重型旋臂起重?/a></dd> <dt><a href="http://www.jzjzdj.com/phd/" title="PDJq?>PDJq?/a></dt> <dd><a href="http://www.jzjzdj.com/phd/pjphd/">PJq?/a></dd> <dd><a href="http://www.jzjzdj.com/phd/pdjphd/">PDJq?/a></dd> <dd><a href="http://www.jzjzdj.com/phd/pajphd/">PAJq?/a></dd> <dt><a href="http://www.jzjzdj.com/xbqzj/" title="BX壁式悬臂?>BX壁式悬臂?/a></dt> <dt><a href="http://www.jzjzdj.com/qbqzj/" title="BX墙壁起重?>BX墙壁起重?/a></dt> <dt><a href="http://www.jzjzdj.com/ydsqzj/" title="MQUd式v重机">MQUd式v重机</a></dt> <dd><a href="http://www.jzjzdj.com/ydsqzj/ydxbd/">Ud旋臂?/a></dd> <dd><a href="http://www.jzjzdj.com/ydsqzj/stlmd/">手推龙门?/a></dd> <dt><a href="http://www.jzjzdj.com/xbdqzj/" title="KBKS/Dl合起重?>KBKS/Dl合起重?/a></dt> <dd><a href="http://www.jzjzdj.com/xbdqzj/sdclqcj/">手动单梁起重?/a></dd> <dd><a href="http://www.jzjzdj.com/xbdqzj/ddslqcj/">电动双梁起重?/a></dd> <dt><a href="http://www.jzjzdj.com/qzjpj/" title="起重机配?>起重机配?/a></dt> </dl> </div> </div> <div class="leftitem"> <div class="tit">联系我们</div> <div class="lianxi"> <dl> <dd> <p>电话Q?373-8578999</p> <p>手机Q?5936560655</p> <p>邮箱Q?a href="mailto:shidaiqz@126.com" title="邮箱" >shidaiqz@126.com</a></p> <p>|址Q?a href="http://www.jzjzdj.com" title="|址">www.jzjzdj.com</a></p> <p>地址Q河南封丘a岗工业区</p> </dd> </dl> </div> </div> </div> <div class="main_right"> <div class="sitemap"><a href="/">首页</a> > <a href="/news/">新闻信息</a></div> <div class="content"> <ul class="newslist"> <li> <div class="txt"> <h3><a href="http://www.jzjzdj.com/news/444.html" title="立柱式悬臂吊制动问题可能是哪些原因造成的?"><span>2020-04-29</span>立柱式悬臂吊制动问题可能是哪些原因造成的?</a></h3> <p>悬臂吊是一U重要而且常见的大型v重机械设备,在该讑֤的用过E中Q有非常多的应用cdQ例如常见的立柱式悬臂吊在工厂R间加工当中以及仓库运输、港口码头货物移动搬q当中也都vC非常重要的作用?但是事实...</p> </div> </li> <li> <div class="txt"> <h3><a href="http://www.jzjzdj.com/news/443.html" title="Z大家都愿意选择旋臂吊进行生产?"><span>2020-04-23</span>Z大家都愿意选择旋臂吊进行生产?</a></h3> <p>旋臂吊是一U工业上l常使用的大型加工设备,它的优势是能够很好地q行旋{从而完成一定范围内的货物调q以及重物移动。其实我们都知道起重讑֤行业l过了这么多q的发展之后Q已l出C非常多的起重分类讑֤Q但?..</p> </div> </li> <li> <div class="txt"> <h3><a href="http://www.jzjzdj.com/news/442.html" title="防止悬臂吊链条磨损,编有妙?><span>2020-04-21</span>防止悬臂吊链条磨损,编有妙?/a></h3> <p>在冶金等大型加工现场Q经怼见到使用悬臂吊,但是׃它是一U大型加工设备,如果l护不当Q将会磨损ƈD潜在的安全隐患。下面我们将为大家介l一下如何防止悬臂吊在用过E中出现损现象Q? ׃悬臂吊结...</p> </div> </li> <li> <div class="txt"> <h3><a href="http://www.jzjzdj.com/news/440.html" title="单梁悬臂吊的使用对于工厂车间有哪些好处?"><span>2020-04-16</span>单梁悬臂吊的使用对于工厂车间有哪些好处?</a></h3> <p>单梁悬臂吊是一U工厂R间内部常用的起重讑֤Q设备自重轻、运转小车操作简便,通过梁式l构和组件组成,能操作者快速牢靠地完成特定区域内的物料q送或者是工g的手动移动以及各U部件的定位、运送,接下来我们有...</p> </div> </li> <li> <div class="txt"> <h3><a href="http://www.jzjzdj.com/news/439.html" title="环链电动葫芦的具体结构作?><span>2020-04-14</span>环链电动葫芦的具体结构作?/a></h3> <p>环链电动葫芦作ؓ重要的v重吊q工P其本w的l构对于起重工作的灵zȝ度有着很大的媄响,因此作ؓ起重行业的从业h员而言Q了解该讑֤的结构以及了解其是如何工作对于提高生产是非常重要的。下面小~ؓ您介l一?..</p> </div> </li> <li> <div class="txt"> <h3><a href="http://www.jzjzdj.com/news/438.html" title="以下几点关于环链电动葫芦的结构和特点您了解多?"><span>2020-04-09</span>以下几点关于环链电动葫芦的结构和特点您了解多?</a></h3> <p>我们知道工业上需要用到各类加工讑֤Q例如我们在q行大型起吊工作的时候可能会使用到门式或者桥式v重机Q那么环铄动葫芦作为重要的起重讑֤l成部分Q能够配合大型设备进行物体的勑֏。那么您知道该设备的具体...</p> </div> </li> <li> <div class="txt"> <h3><a href="http://www.jzjzdj.com/news/437.html" title="悬臂吊是如何通过l构辑ֈUdq的?"><span>2020-04-07</span>悬臂吊是如何通过l构辑ֈUdq的?</a></h3> <p>悬臂吊是一U工业上使用的v重设备,从名UC可以看出该设备的特点是^衡的。下面我们请了厂家的讑֤技术h员来介绍一下设备的工作原理Q从悬臂吊的l构图,我们可以看到讑֤是一U新型的起重讑֤Q其主要l构是由一...</p> </div> </li> <li> <div class="txt"> <h3><a href="http://www.jzjzdj.com/news/436.html" title="旋臂吊时发生倾斜可能是哪些原因导致的Q?><span>2020-04-02</span>旋臂吊时发生倾斜可能是哪些原因导致的Q?/a></h3> <p>大家在用旋臂吊时是否会遇到q发生倾斜的现象呢Q下面就跟随的脚步,一h了解q方面的问题吧?一、安保限位设|不正确 旋臂吊的工作高度与v重蝲荷之间没有直接的联系Q其操作水^不取决于起重机的重量Q而取...</p> </div> </li> </ul> </div> <div class="pages"><ul><li class="previous_s">上一?/li> <li class="pages_solid">1</li> <li class="pages_hollow"><a href="News_2.html" >2</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_3.html" >3</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_4.html" >4</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_5.html" >5</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_6.html" >6</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_7.html" >7</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_8.html" >8</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_9.html" >9</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_10.html" >10</a></li> <li class="next"><a href="News_2.html">下一?/a></li></ul></div> <div class="clear"></div> </div> </div> </div> <div class="clearfloat"></div> <div class="footer"> <div class="footernav"> <div class="foot_u"> <a href="http://www.jzjzdj.com/" rel="nofollow" title="|站首页" >|站首页</a>| <a href="http://www.jzjzdj.com/about/about4.html" rel="nofollow" title="关于我们" >关于我们</a>| <a href="http://www.jzjzdj.com/supply/" rel="nofollow" title="产品展示" >产品展示</a>| <a href="http://www.jzjzdj.com/news/" rel="nofollow" title="新闻资讯" >新闻资讯</a>| <a href="http://www.jzjzdj.com/sitemap.html" title="|站地图" >|站地图</a>| <a href="http://www.jzjzdj.com/sitemap.xml" title="XML" >XML</a>| <a href="http://www.jzjzdj.com/4g/" target="_blank" >手机|站</a>| <a href="http://www.jzjzdj.com/contact/" rel="nofollow" title="联系我们">联系我们</a> </div> </div> <div class="foot"> <div class="foot_d"> <div class="foot_l"> Copyright©www.jzjzdj.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" rel="nofollow" >复制链接</a>) 沛_省时代输送设备有限公?技术支持:<a target="_blank" title="">中企电子商务</a> <a target="_blank" title="免责声明">免责声明</a> 版权所有,严禁转蝲或镜像,q者必IӞ <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/3150/stat/"></script> <br /> 旋臂吊哪家好Q供应订做多钱QPK环链电动葫芦怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供环铄动葫芦、悬臂吊生厂家、BZ旋臂吊、BZS悬臂吊等品质优良的品及报hQ欢q来는产定Ӟ <!--<a target="_blank" ></a>   --> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2018-02-08/"></script> <script src="http://s20.#/stat.php?id=5880206&web_id=5880206&show=pic" language="JavaScript"></script><a href="https://#baidu.com/web/welcome/ico?s=acbfda4cce1c7bb8f3c1712c9cad4f02" target="_blank" title="癑ֺl计">癑ֺl计</a> Powered by<a title="企业pȝ" target="_blank" rel="nofollow" >{l</a>   地址Q河南封丘a岗工业区  全国服务热线Q?373-8578999  邮箱Q?a href="mailto:shidaiqz@126.com">shidaiqz@126.com</a> <br /> <p>热门城市推广: <a href="/shanghai.html" title="上v" target="_blank" >上v</a> <a href="/beijing.html" title="北京" target="_blank" >北京</a> <a href="/tianjin.html" title="天|" target="_blank" >天|</a> <a href="/hena.html" title="沛_" target="_blank" >沛_</a> <a href="/jiangsu.html" title="江苏" target="_blank" >江苏</a> <a href="/huna.html" title="湖南" target="_blank" >湖南</a> <a href="/hubei.html" title="湖北" target="_blank" >湖北</a> <a href="/jiangxi.html" title="江西" target="_blank" >江西</a> <a href="/shanxi.html" title="p" target="_blank" >p</a> <a href="/shandong.html" title="׃" target="_blank" >׃</a></p> </div> <div class="foot_r"><img src="/template/shidai/images/weix.png" width="125" height="125" alt="" /></div> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?acbfda4cce1c7bb8f3c1712c9cad4f02"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <a href="http://www.jzjzdj.com/">ձƴƬѲ һػƴƬ ϻɫ ˾Ʋ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>