?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 单梁悬臂吊的使用对于工厂车间有哪些好处? - 沛_省时代输送设备有限公?/title> <meta name="Keywords" content="悬臂?/> <meta name="Description" content="[field:description]"/> <link href="/template/shidai/lib/css.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/shidai/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/template/shidai/lib/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/shidai/lib/dtlb123.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="top_box"> <div class="top"> <div class="top_l">沛_省时代输送设备有限公ؓ您免Ҏ?a href="http://www.jzjzdj.com">悬臂?/a>?a href="/supply/">D悬臂?/a>?a href="/news/">KBK旋臂?/a>{相关信息发布和相关资讯Q敬请关注!</div> </div> </div> <div class="clearfloat"></div> <div class="logo_box"> <div class="logo"> <div class="logo_l"> <a href="http://www.jzjzdj.com/" title="悬臂?> <img src="/uploads/logo/20190212083643.jpg" alt="悬臂? /> </a> </div> <div class="logo_r"> <div class="logo_dh"><img src="/template/shidai/images/tel.jpg" alt="沛_省时代输送设备有限公? /> </div> <div class="logo_hm"> <div class="hm_u">24时服务咨询热线Q?br /> <span>0373-8578999</span></div> </div> </div> </div> </div> <div class="nav_box"> <div class="nav"> <ul> <li><a href="http://www.jzjzdj.com/" class="cur" title="|站首页" rel="nofollow">|站首页</a></li> <li><a href="http://www.jzjzdj.com/supply/" title="产品中心" rel="nofollow">产品中心</a></li> <li><a href="http://www.jzjzdj.com/news/" title="新闻资讯" rel="nofollow">新闻资讯</a></li> <li><a href="http://www.jzjzdj.com/about/about4.html" rel="nofollow" title="走进我们">走进我们</a></li> <li><a href="http://www.jzjzdj.com/about/about2.html" rel="nofollow" title="资质荣誉">资质荣誉</a></li> <li><a href="http://www.jzjzdj.com/about/about5.html" rel="nofollow" title="工程案例">企业文化</a></li> <li><a href="http://www.jzjzdj.com/contact/" rel="nofollow" title="联系我们">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div class="banner" id="flashs"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); picarr[1] = "/uploads/link/20190723095852.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20190723095158.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20190529070324.jpg"; for (i=1;i<=3;i++) { if(picarr[i]!="") { var j=i-1; document.write ('<div class="bgitem" style="background-image:url('+picarr[i]+');" id="flashbg'+ j + '"></div>'); }} </script> </div> <div class="search_box"> <div class="search"> <div class="search_l">热门关键词: <a href="http://www.jzjzdj.com/" title="悬臂?>悬臂?/a> <a href="http://www.jzjzdj.com/supply/" title="环链电动葫芦">环链电动葫芦</a> <a href="http://www.jzjzdj.com" title="旋臂?>旋臂?/a> </div> <div class="search_r"> <div class="search-box"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onSubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内 <input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> <input type="image" class="image" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/shidai/images/btn.jpg" align="top" > </form> </div> </div> </div> </div> <div class="all"> <div class="main"> <div class="main_left"> <div class="leftitem"> <div class="tit">产品列表</div> <div class="cates"> <dl> <dt><a href="http://www.jzjzdj.com/hlddhl/" title="PK环链电动葫芦">PK环链电动葫芦</a></dt> <dd><a href="http://www.jzjzdj.com/hlddhl/pkxhlddhl/">PK型环铄动葫?/a></dd> <dd><a href="http://www.jzjzdj.com/hlddhl/kbkxhlddhl/">KBK型环铄动葫?/a></dd> <dd><a href="http://www.jzjzdj.com/hlddhl/fbxhlddhl/">非标型环铄动葫?/a></dd> <dt><a href="http://www.jzjzdj.com/xbd25/" title="BZS/D悬臂?>BZS/D悬臂?/a></dt> <dd><a href="http://www.jzjzdj.com/xbd25/bzxbd/">BZ悬臂?/a></dd> <dd><a href="http://www.jzjzdj.com/xbd25/bxqbd/">BX墙壁?/a></dd> <dd><a href="http://www.jzjzdj.com/xbd25/bxbhd/">BX壁行?/a></dd> <dt><a href="http://www.jzjzdj.com/xbd/" title="BZS/D旋臂?>BZS/D旋臂?/a></dt> <dd><a href="http://www.jzjzdj.com/xbd/bzxbd40/">BZ旋臂?/a></dd> <dd><a href="http://www.jzjzdj.com/xbd/kbkxbd/">KBK旋臂?/a></dd> <dd><a href="http://www.jzjzdj.com/xbd/cxxbqcj/">重型旋臂起重?/a></dd> <dt><a href="http://www.jzjzdj.com/phd/" title="PDJq?>PDJq?/a></dt> <dd><a href="http://www.jzjzdj.com/phd/pjphd/">PJq?/a></dd> <dd><a href="http://www.jzjzdj.com/phd/pdjphd/">PDJq?/a></dd> <dd><a href="http://www.jzjzdj.com/phd/pajphd/">PAJq?/a></dd> <dt><a href="http://www.jzjzdj.com/xbqzj/" title="BX壁式悬臂?>BX壁式悬臂?/a></dt> <dt><a href="http://www.jzjzdj.com/qbqzj/" title="BX墙壁起重?>BX墙壁起重?/a></dt> <dt><a href="http://www.jzjzdj.com/ydsqzj/" title="MQUd式v重机">MQUd式v重机</a></dt> <dd><a href="http://www.jzjzdj.com/ydsqzj/ydxbd/">Ud旋臂?/a></dd> <dd><a href="http://www.jzjzdj.com/ydsqzj/stlmd/">手推龙门?/a></dd> <dt><a href="http://www.jzjzdj.com/xbdqzj/" title="KBKS/Dl合起重?>KBKS/Dl合起重?/a></dt> <dd><a href="http://www.jzjzdj.com/xbdqzj/sdclqcj/">手动单梁起重?/a></dd> <dd><a href="http://www.jzjzdj.com/xbdqzj/ddslqcj/">电动双梁起重?/a></dd> <dt><a href="http://www.jzjzdj.com/qzjpj/" title="起重机配?>起重机配?/a></dt> </dl> </div> </div> <div class="leftitem"> <div class="tit">联系我们</div> <div class="lianxi"> <dl> <dd> <p>电话Q?373-8578999</p> <p>手机Q?5936560655</p> <p>邮箱Q?a href="mailto:shidaiqz@126.com" title="邮箱" >shidaiqz@126.com</a></p> <p>|址Q?a href="http://www.jzjzdj.com" title="|址">www.jzjzdj.com</a></p> <p>地址Q河南封丘a岗工业区</p> </dd> </dl> </div> </div> </div> <div class="main_right"> <div class="sitemap"><a href="/">首页</a> > <a href="/news/">新闻信息</a> > 详细内容</div> <div class="content"> <div class="news_xaingxi"><h1>单梁悬臂吊的使用对于工厂车间有哪些好处?</h1></div> <div class="news_author"> 来源Q?a href='http://www.jzjzdj.com/news/440.html'>http://www.jzjzdj.com/news/440.html</a>   发布旉Q?020-04-16 </div> <div class="news_content"> <p><p> <span style="line-height:2;font-size:14px;">单梁<strong><a href="http://www.jzjzdj.com/news/" target="_blank">悬臂?/a></strong>是一U工厂R间内部常用的起重讑֤Q设备自重轻、运转小车操作简便,通过梁式l构和组件组成,能操作者快速牢靠地完成特定区域内的物料q送或者是工g的手动移动以及各U部件的定位、运送,接下来我们有请厂家技术h员ؓ大家介绍一下该讑֤的用对于工厂R间有哪些好处Q?/span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="line-height:2;font-size:14px;"><img style="max-width:100%;" src="/uploads/image/20200416/20200416164901_0270.jpg" alt="悬臂? width="600" height="502" title="悬臂? align="" /><br /> </span> </p> <span style="line-height:2;font-size:14px;"> 1?b><a href="http://www.jzjzdj.com/" target="_blank" style="font-weight:bold">悬臂?/a></b>可以׃个规范段或两个规范段ql合成柔性悬挂v重机LQ无论是对于工厂的新建工作还是扩建、改建流E都更加化、节省工E量和时间?/span><br /> <span style="line-height:2;font-size:14px;"> 2、其ơ,单梁<a href="http://www.jzjzdj.com/supply/165.html" target="_blank">悬臂?/a>的悬挂组仉用于不同厂戉Kl构Q可以简略地悬挂于修建房或上部l构上,辑ֈ节约工厂的空间和面积Q降低能耗,调高企业效益的好处?/span><br /> <span style="line-height:2;font-size:14px;"> 3、应用面qѝ无论是汽R工业、造船工业、还是食物加工、机械制造、仓库管理等各行业,都可以安装该讑֤来生产,늛了从Z加工、安装到l修服务以及库房{各cȝ料v吊{Uȝ场合。适应于设备稠密、短距离吊运、作业频频的ZU上q用?/span><br /> <span style="line-height:2;font-size:14px;"> lg所qͼ我们公司生的悬臂吊讑֤h快速牢靠、安全稳定,适应性强QhD低等特点Q如果您有需要可以考虑?/span><br /> <span style="line-height:2;font-size:14px;"></span></p> </div> <div class="pagess"> <ul><div>上一?<a href="442.html">防止悬臂吊链条磨损,编有妙?/a></div> <div>下一?<a href="439.html">环链电动葫芦的具体结构作?/a></div> </ul> </div> <div class="info_key">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%e6%82%ac%e8%87%82%e5%90%8a'>悬臂?/a>,</div> </div> <div class="clear"></div> <div class="cateslist"> <dl> <dt>相关产品</dt> <dd> <div class="img"> <a href="http://www.jzjzdj.com/supply/189.html" title="BZD-YQ悬臂起重? ><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/3150/20190511083410348315077865.jpg?path=www.jzjzdj.com/uploads/cp/20190511083410348315077865.jpg" title="BZD-YQ悬臂起重? alt="BZD-YQ悬臂起重?/></a> </div> <div class="txt"> <a href="http://www.jzjzdj.com/supply/189.html" title="BZD-YQ悬臂起重? >BZD-YQ悬臂起重?/a> </div> </dd> <dd> <div class="img"> <a href="http://www.jzjzdj.com/supply/188.html" title="BZN-KBK型定柱式旋臂起重? ><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/3150/20190511083241911315053341.jpg?path=www.jzjzdj.com/uploads/cp/20190511083241911315053341.jpg" title="BZN-KBK型定柱式旋臂起重? alt="BZN-KBK型定柱式旋臂起重?/></a> </div> <div class="txt"> <a href="http://www.jzjzdj.com/supply/188.html" title="BZN-KBK型定柱式旋臂起重? >BZN-KBK型定柱式旋臂起重?/a> </div> </dd> <dd> <div class="img"> <a href="http://www.jzjzdj.com/supply/187.html" title="定柱式悬臂吊起重? ><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/3150/20190511083147178315091784.jpg?path=www.jzjzdj.com/uploads/cp/20190511083147178315091784.jpg" title="定柱式悬臂吊起重? alt="定柱式悬臂吊起重?/></a> </div> <div class="txt"> <a href="http://www.jzjzdj.com/supply/187.html" title="定柱式悬臂吊起重? >定柱式悬臂吊起重?/a> </div> </dd> <dd> <div class="img"> <a href="http://www.jzjzdj.com/supply/183.html" title="悬臂吊生产厂? ><img src="/uploads/cp/20161102040445.jpg" title="悬臂吊生产厂? alt="悬臂吊生产厂?/></a> </div> <div class="txt"> <a href="http://www.jzjzdj.com/supply/183.html" title="悬臂吊生产厂? >悬臂吊生产厂?/a> </div> </dd> </dl> </div> <div class="zklist"> <div class="zklist-T">相关新闻</div> <div class="zklist-C"> <ul> <li><a href="http://www.jzjzdj.com/news/442.html" rel="nofollow" title="防止悬臂吊链条磨损,编有妙? >防止悬臂吊链条磨损,编有妙?/a></li> <li><a href="http://www.jzjzdj.com/news/440.html" rel="nofollow" title="单梁悬臂吊的使用对于工厂车间有哪些好处?" >单梁悬臂吊的使用对于工厂车间有哪些好处?</a></li> <li><a href="http://www.jzjzdj.com/news/437.html" rel="nofollow" title="悬臂吊是如何通过l构辑ֈUdq的?" >悬臂吊是如何通过l构辑ֈUdq的?</a></li> <li><a href="http://www.jzjzdj.com/news/430.html" rel="nofollow" title="实际生中,Ud式龙门吊有哪些用意义?" >实际生中,Ud式龙门吊有哪些用意义?</a></li> <li><a href="http://www.jzjzdj.com/news/427.html" rel="nofollow" title="悬臂吊是否可以作为好的中型起重讑֤代表Q? >悬臂吊是否可以作为好的中型起重讑֤代表Q?/a></li> <li><a href="http://www.jzjzdj.com/news/422.html" rel="nofollow" title="悬臂吊厂家携手公司全体员工送新春祝? >悬臂吊厂家携手公司全体员工送新春祝?/a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="clearfloat"></div> <div class="footer"> <div class="footernav"> <div class="foot_u"> <a href="http://www.jzjzdj.com/" rel="nofollow" title="|站首页" >|站首页</a>| <a href="http://www.jzjzdj.com/about/about4.html" rel="nofollow" title="关于我们" >关于我们</a>| <a href="http://www.jzjzdj.com/supply/" rel="nofollow" title="产品展示" >产品展示</a>| <a href="http://www.jzjzdj.com/news/" rel="nofollow" title="新闻资讯" >新闻资讯</a>| <a href="http://www.jzjzdj.com/sitemap.html" title="|站地图" >|站地图</a>| <a href="http://www.jzjzdj.com/sitemap.xml" title="XML" >XML</a>| <a href="http://www.jzjzdj.com/4g/" target="_blank" >手机|站</a>| <a href="http://www.jzjzdj.com/contact/" rel="nofollow" title="联系我们">联系我们</a> </div> </div> <div class="foot"> <div class="foot_d"> <div class="foot_l"> Copyright©www.jzjzdj.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" rel="nofollow" >复制链接</a>) 沛_省时代输送设备有限公?技术支持:<a target="_blank" title="">中企电子商务</a> <a target="_blank" title="免责声明">免责声明</a> 版权所有,严禁转蝲或镜像,q者必IӞ <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/3150/stat/"></script> <br /> 旋臂吊哪家好Q供应订做多钱QPK环链电动葫芦怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供环铄动葫芦、悬臂吊生厂家、BZ旋臂吊、BZS悬臂吊等品质优良的品及报hQ欢q来는产定Ӟ <!--<a target="_blank" ></a>   --> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2018-02-08/"></script> <script src="http://s20.#/stat.php?id=5880206&web_id=5880206&show=pic" language="JavaScript"></script><a href="https://#baidu.com/web/welcome/ico?s=acbfda4cce1c7bb8f3c1712c9cad4f02" target="_blank" title="癑ֺl计">癑ֺl计</a> Powered by<a title="企业pȝ" target="_blank" rel="nofollow" >{l</a>   地址Q河南封丘a岗工业区  全国服务热线Q?373-8578999  邮箱Q?a href="mailto:shidaiqz@126.com">shidaiqz@126.com</a> <br /> <p>热门城市推广: <a href="/shanghai.html" title="上v" target="_blank" >上v</a> <a href="/beijing.html" title="北京" target="_blank" >北京</a> <a href="/tianjin.html" title="天|" target="_blank" >天|</a> <a href="/hena.html" title="沛_" target="_blank" >沛_</a> <a href="/jiangsu.html" title="江苏" target="_blank" >江苏</a> <a href="/huna.html" title="湖南" target="_blank" >湖南</a> <a href="/hubei.html" title="湖北" target="_blank" >湖北</a> <a href="/jiangxi.html" title="江西" target="_blank" >江西</a> <a href="/shanxi.html" title="p" target="_blank" >p</a> <a href="/shandong.html" title="׃" target="_blank" >׃</a></p> </div> <div class="foot_r"><img src="/template/shidai/images/weix.png" width="125" height="125" alt="" /></div> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?acbfda4cce1c7bb8f3c1712c9cad4f02"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <a href="http://www.jzjzdj.com/">ձƴƬѲ һػƴƬ ϻɫ ˾Ʋ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>