?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> BZD-YQ悬臂起重?h。参数。供? - 沛_省时代输送设备有限公?/title> <meta name="Keywords" content="BZD-YQ悬臂起重?/> <meta name="Description" content="Z详细介绍BZD-YQ悬臂起重Z品内?包括BZD-YQ悬臂起重机的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有BZD-YQ悬臂起重机新M及最新的市场BZD-YQ悬臂起重Zh?咨询电话:0373-8578999"/> <link href="/template/shidai/lib/css.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/shidai/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/template/shidai/lib/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/shidai/lib/dtlb123.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="top_box"> <div class="top"> <div class="top_l">沛_省时代输送设备有限公ؓ您免Ҏ?a href="http://www.jzjzdj.com">悬臂?/a>?a href="/supply/">D悬臂?/a>?a href="/news/">KBK旋臂?/a>{相关信息发布和相关资讯Q敬请关注!</div> </div> </div> <div class="clearfloat"></div> <div class="logo_box"> <div class="logo"> <div class="logo_l"> <a href="http://www.jzjzdj.com/" title="悬臂?> <img src="/uploads/logo/20190212083643.jpg" alt="悬臂? /> </a> </div> <div class="logo_r"> <div class="logo_dh"><img src="/template/shidai/images/tel.jpg" alt="沛_省时代输送设备有限公? /> </div> <div class="logo_hm"> </div> </div> </div> </div> <div class="nav_box"> <div class="nav"> <ul> <li><a href="http://www.jzjzdj.com/" class="cur" title="|站首页" rel="nofollow">|站首页</a></li> <li><a href="http://www.jzjzdj.com/supply/" title="产品中心" rel="nofollow">产品中心</a></li> <li><a href="http://www.jzjzdj.com/news/" title="新闻资讯" rel="nofollow">新闻资讯</a></li> <li><a href="http://www.jzjzdj.com/about/about4.html" rel="nofollow" title="走进我们">走进我们</a></li> <li><a href="http://www.jzjzdj.com/about/about2.html" rel="nofollow" title="资质荣誉">资质荣誉</a></li> <li><a href="http://www.jzjzdj.com/about/about5.html" rel="nofollow" title="工程案例">企业文化</a></li> <li><a href="http://www.jzjzdj.com/contact/" rel="nofollow" title="联系我们">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div class="banner" id="flashs"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); picarr[1] = "/uploads/link/20190723095852.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20190723095158.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20190529070324.jpg"; for (i=1;i<=3;i++) { if(picarr[i]!="") { var j=i-1; document.write ('<div class="bgitem" style="background-image:url('+picarr[i]+');" id="flashbg'+ j + '"></div>'); }} </script> </div> <div class="search_box"> <div class="search"> <div class="search_l">热门关键词: <a href="http://www.jzjzdj.com/" title="悬臂?>悬臂?/a> <a href="http://www.jzjzdj.com/supply/" title="环链电动葫芦">环链电动葫芦</a> <a href="http://www.jzjzdj.com" title="旋臂?>旋臂?/a> </div> <div class="search_r"> <div class="search-box"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onSubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内 <input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> <input type="image" class="image" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/shidai/images/btn.jpg" align="top" > </form> </div> </div> </div> </div> <div class="all"> <div class="main"> <div class="main_left"> <div class="leftitem"> <div class="tit">产品列表</div> <div class="cates"> <dl> <dt><a href="http://www.jzjzdj.com/hlddhl/" title="PK环链电动葫芦">PK环链电动葫芦</a></dt> <dd><a href="http://www.jzjzdj.com/hlddhl/pkxhlddhl/">PK型环铄动葫?/a></dd> <dd><a href="http://www.jzjzdj.com/hlddhl/kbkxhlddhl/">KBK型环铄动葫?/a></dd> <dd><a href="http://www.jzjzdj.com/hlddhl/fbxhlddhl/">非标型环铄动葫?/a></dd> <dt><a href="http://www.jzjzdj.com/xbd25/" title="BZS/D悬臂?>BZS/D悬臂?/a></dt> <dd><a href="http://www.jzjzdj.com/xbd25/bzxbd/">BZ悬臂?/a></dd> <dd><a href="http://www.jzjzdj.com/xbd25/bxqbd/">BX墙壁?/a></dd> <dd><a href="http://www.jzjzdj.com/xbd25/bxbhd/">BX壁行?/a></dd> <dt><a href="http://www.jzjzdj.com/xbd/" title="BZS/D旋臂?>BZS/D旋臂?/a></dt> <dd><a href="http://www.jzjzdj.com/xbd/bzxbd40/">BZ旋臂?/a></dd> <dd><a href="http://www.jzjzdj.com/xbd/kbkxbd/">KBK旋臂?/a></dd> <dd><a href="http://www.jzjzdj.com/xbd/cxxbqcj/">重型旋臂起重?/a></dd> <dt><a href="http://www.jzjzdj.com/phd/" title="PDJq?>PDJq?/a></dt> <dd><a href="http://www.jzjzdj.com/phd/pjphd/">PJq?/a></dd> <dd><a href="http://www.jzjzdj.com/phd/pdjphd/">PDJq?/a></dd> <dd><a href="http://www.jzjzdj.com/phd/pajphd/">PAJq?/a></dd> <dt><a href="http://www.jzjzdj.com/xbqzj/" title="BX壁式悬臂?>BX壁式悬臂?/a></dt> <dt><a href="http://www.jzjzdj.com/qbqzj/" title="BX墙壁起重?>BX墙壁起重?/a></dt> <dt><a href="http://www.jzjzdj.com/ydsqzj/" title="MQUd式v重机">MQUd式v重机</a></dt> <dd><a href="http://www.jzjzdj.com/ydsqzj/ydxbd/">Ud旋臂?/a></dd> <dd><a href="http://www.jzjzdj.com/ydsqzj/stlmd/">手推龙门?/a></dd> <dt><a href="http://www.jzjzdj.com/xbdqzj/" title="KBKS/Dl合起重?>KBKS/Dl合起重?/a></dt> <dd><a href="http://www.jzjzdj.com/xbdqzj/sdclqcj/">手动单梁起重?/a></dd> <dd><a href="http://www.jzjzdj.com/xbdqzj/ddslqcj/">电动双梁起重?/a></dd> <dt><a href="http://www.jzjzdj.com/qzjpj/" title="起重机配?>起重机配?/a></dt> </dl> </div> </div> <div class="leftitem"> <div class="tit">联系我们</div> <div class="lianxi"> <dl> <dd> <p>电话Q?373-8578999</p> <p>手机Q?5936560655</p> <p>邮箱Q?a href="mailto:shidaiqz@126.com" title="邮箱" >shidaiqz@126.com</a></p> <p>|址Q?a href="http://www.jzjzdj.com" title="|址">www.jzjzdj.com</a></p> <p>地址Q河南封丘a岗工业区</p> </dd> </dl> </div> </div> </div> <div class="main_right"> <div class="sitemap"><a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/xbd/">BZS/D旋臂?/a> > <a href="/xbd/bzxbd40/">BZ旋臂?/a> > <a href="/supply/189.html">BZD-YQ悬臂起重?/a></div> <div class="content"> <div class="prohead"> <div class="hleft"> <div class="proimg zoom-small-image"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/3150/20190511083410348315077865.jpg?path=www.jzjzdj.com/uploads/cp/20190511083410348315077865.jpg" alt="BZD-YQ悬臂起重?/></div> </div> <div class="hright"> <div class="proinfo"> <h1>BZD-YQ悬臂起重?/h1> <p>产品型号QBZZ</p> <p>产品介:吊运作业Q石油化工,仓库码头Q在建筑Q钢铁等行业</p> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="procontent"> <div class="tit"> <dl> <dt>产品介绍</dt> <dd></dd> </dl> </div> <div class="detail"> <p><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/3150/20190511085730970315049560.jpg" alt="" /> <p class="MsoNormal" align="left" style="text-indent:21pt;"> <b><span style="font-family:宋体;font-size:12pt;"><b>悬臂?/b></span></b><span style="font-family:宋体;font-size:12pt;">是一Uv重量较大的v重设备,便捷高效Qؓ许多行业的生产提供了便利Q有利于各项起重量大的工作进行,节省人力Q该讑֤l构合理Q坚用Q操作简单,受广大用戯可程度高?/span><span style="font-family:Tahoma, sans-serif;font-size:9pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" align="left" style="text-indent:21pt;"> <b><span style="font-family:宋体;font-size:12pt;">悬臂?/span></b><span style="font-family:宋体;font-size:12pt;">的种cL很多Q有墙壁式的、移动式的、定柱式的等{,规格U类齐全Q满用户对不同起重场所的需求,是一U应用广泛的中小型v重机Q可在三l空间随意操作,l构比较紧凑Q节省地面空_在R间流水线上的使用也比较多Q提高了力_的效率,降低了很多不必要的h力资源浪贏V?/span><span style="font-family:Tahoma, sans-serif;font-size:9pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" align="left" style="text-indent:21pt;"> <span style="font-family:宋体;font-size:12pt;">C生的机械化E度很高Q?b>悬臂?/b>的用武之地很多,上述即ؓ悬臂吊在生活中的重要性介l了Q如果您需要进一步了解悬臂吊的参数、图片、操作方法等Q拨打我公司的热U,由专门人员详细为您解答Q河南时代v重期待未来与您携手ƈq?/span><span style="font-family:Tahoma, sans-serif;font-size:9pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" align="left"> <span style="font-family:宋体;font-size:12pt;">了解更多关于悬臂吊的信息Q欢q点?/span><span style="font-family:Tahoma, sans-serif;font-size:9pt;"><a href="http://www.jzjzdj.com/"><span style="color:black;font-size:12pt;">http://www.jzjzdj.com</span></a></span> </p> <p class="MsoNormal" align="left" style="text-indent:21pt;background:#F7F7F7;"> <span style="font-family:宋体;font-size:12pt;">沛_时代起重生各行业所需?b>悬臂?/b>Q结构合理,采用优质的材料加工定制而成Q牢用Q在市场上用户反馈甚好,有很强的场地适应性,在密集、段距的作业场地仍然能顺利作业,该设备的灉|度高Q可以在三维I间模式L旋{操作Q机械化E度高,l束了依靠h力v升吊q重物的时代Q方侉K效?/span><span style="font-family:Tahoma, sans-serif;color:#333333;font-size:9pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" align="left" style="background:#F7F7F7;"> <span style="font-family:宋体;font-size:12pt;">【用途】常用于密集性装卸、吊q作业,在徏{、石油化工、仓库码头、钢铁等行业使用频繁?/span><span style="font-family:Tahoma, sans-serif;color:#333333;font-size:9pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" align="left" style="background:#F7F7F7;"> <span style="font-family:宋体;font-size:12pt;">【特炏V摩擦力、行走轻快,且结构尺寸小Q有利于提高吊钩的垂直行E?/span> </p></p> <div class="pagess"> <span>上一?a href="/supply/190.html">单梁刚性自立式起重?/a></span> <span>下一:<a href="/supply/188.html">BZN-KBK型定柱式旋臂起重?/a></span> </div> <div class="info_key">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%d0%fc%b1%db%b5%f5'>悬臂?/a>,<a href='/key.aspx?k=%d0%fc%b1%db%b5%f5%bc%db%b8%f1'>悬臂吊h?/a>,<a href='/key.aspx?k=%d0%fc%b1%db%b5%f5%c5%fa%b7%a2'>悬臂吊批?/a>,</div> <div class="info_key">来源Q?a href='http://www.jzjzdj.com/supply/189.html'>http://www.jzjzdj.com/supply/189.html</a></div> <div class="info_key">发布旉Q?019/5/11 0:00:00</div> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="cateslist"> <dl> <dt>相关产品</dt> <dd> <div class="img"> <a href="http://www.jzjzdj.com/supply/189.html" title="BZD-YQ悬臂起重? ><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/3150/20190511083410348315077865.jpg?path=www.jzjzdj.com/uploads/cp/20190511083410348315077865.jpg" title="BZD-YQ悬臂起重? alt="BZD-YQ悬臂起重?/></a> </div> <div class="txt"> <a href="http://www.jzjzdj.com/supply/189.html" title="BZD-YQ悬臂起重? >BZD-YQ悬臂起重?/a> </div> </dd> <dd> <div class="img"> <a href="http://www.jzjzdj.com/supply/188.html" title="BZN-KBK型定柱式旋臂起重? ><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/3150/20190511083241911315053341.jpg?path=www.jzjzdj.com/uploads/cp/20190511083241911315053341.jpg" title="BZN-KBK型定柱式旋臂起重? alt="BZN-KBK型定柱式旋臂起重?/></a> </div> <div class="txt"> <a href="http://www.jzjzdj.com/supply/188.html" title="BZN-KBK型定柱式旋臂起重? >BZN-KBK型定柱式旋臂起重?/a> </div> </dd> <dd> <div class="img"> <a href="http://www.jzjzdj.com/supply/187.html" title="定柱式悬臂吊起重? ><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/3150/20190511083147178315091784.jpg?path=www.jzjzdj.com/uploads/cp/20190511083147178315091784.jpg" title="定柱式悬臂吊起重? alt="定柱式悬臂吊起重?/></a> </div> <div class="txt"> <a href="http://www.jzjzdj.com/supply/187.html" title="定柱式悬臂吊起重? >定柱式悬臂吊起重?/a> </div> </dd> <dd> <div class="img"> <a href="http://www.jzjzdj.com/supply/183.html" title="悬臂吊生产厂? ><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/3150/20161102040445.jpg?path=www.jzjzdj.com/uploads/cp/20161102040445.jpg" title="悬臂吊生产厂? alt="悬臂吊生产厂?/></a> </div> <div class="txt"> <a href="http://www.jzjzdj.com/supply/183.html" title="悬臂吊生产厂? >悬臂吊生产厂?/a> </div> </dd> </dl> </div> <div class="zklist"> <div class="zklist-T">相关新闻</div> <div class="zklist-C"> <ul> <li><a href="http://www.jzjzdj.com/news/421.html" title="q悬臂吊分类及设计注意事? >q悬臂吊分类及设计注意事?/a></li> <li><a href="http://www.jzjzdj.com/news/418.html" title="悬臂吊选购时应注意哪些事项" >悬臂吊选购时应注意哪些事项</a></li> <li><a href="http://www.jzjzdj.com/news/416.html" title="悬臂吊v吊货物坠落是׃么导致的" >悬臂吊v吊货物坠落是׃么导致的</a></li> <li><a href="http://www.jzjzdj.com/news/414.html" title="谈悬臂吊常见故障处理方? >谈悬臂吊常见故障处理方?/a></li> <li><a href="http://www.jzjzdj.com/news/413.html" title="谈悬臂吊正用和保养Ҏ" >谈悬臂吊正用和保养Ҏ</a></li> <li><a href="http://www.jzjzdj.com/news/409.html" title="谈安全使用悬臂吊注意事? >谈安全使用悬臂吊注意事?/a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="clearfloat"></div> <div class="footer"> <div class="footernav"> <div class="foot_u"> <a href="http://www.jzjzdj.com/" rel="nofollow" title="|站首页" >|站首页</a>| <a href="http://www.jzjzdj.com/about/about4.html" rel="nofollow" title="关于我们" >关于我们</a>| <a href="http://www.jzjzdj.com/supply/" rel="nofollow" title="产品展示" >产品展示</a>| <a href="http://www.jzjzdj.com/news/" rel="nofollow" title="新闻资讯" >新闻资讯</a>| <a href="http://www.jzjzdj.com/sitemap.html" title="|站地图" >|站地图</a>| <a href="http://www.jzjzdj.com/sitemap.xml" title="XML" >XML</a>| <a href="http://www.jzjzdj.com/4g/" target="_blank" >手机|站</a>| <a href="http://www.jzjzdj.com/contact/" rel="nofollow" title="联系我们">联系我们</a> </div> </div> <div class="foot"> <div class="foot_d"> <div class="foot_l"> Copyright©www.jzjzdj.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" rel="nofollow" >复制链接</a>) 沛_省时代输送设备有限公?技术支持:<a target="_blank" title="">中企电子商务</a> <a target="_blank" title="免责声明">免责声明</a> 版权所有,严禁转蝲或镜像,q者必IӞ <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/3150/stat/"></script> <br /> 旋臂吊哪家好Q供应订做多钱QPK环链电动葫芦怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供环铄动葫芦、悬臂吊生厂家、BZ旋臂吊、BZS悬臂吊等品质优良的品及报hQ欢q来는产定Ӟ <!--<a target="_blank" ></a>   --> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2018-02-08/"></script> <script src="http://s20.#/stat.php?id=5880206&web_id=5880206&show=pic" language="JavaScript"></script><a href="https://#baidu.com/web/welcome/ico?s=acbfda4cce1c7bb8f3c1712c9cad4f02" target="_blank" title="癑ֺl计">癑ֺl计</a> Powered by<a title="企业pȝ" target="_blank" rel="nofollow" >{l</a>   地址Q河南封丘a岗工业区  全国服务热线Q?373-8578999  邮箱Q?a href="mailto:shidaiqz@126.com">shidaiqz@126.com</a> <br /> <p>热门城市推广: <a href="/shanghai.html" title="上v" target="_blank" >上v</a> <a href="/beijing.html" title="北京" target="_blank" >北京</a> <a href="/tianjin.html" title="天|" target="_blank" >天|</a> <a href="/hena.html" title="沛_" target="_blank" >沛_</a> <a href="/jiangsu.html" title="江苏" target="_blank" >江苏</a> <a href="/huna.html" title="湖南" target="_blank" >湖南</a> <a href="/hubei.html" title="湖北" target="_blank" >湖北</a> <a href="/jiangxi.html" title="江西" target="_blank" >江西</a> <a href="/shanxi.html" title="p" target="_blank" >p</a> <a href="/shandong.html" title="׃" target="_blank" >׃</a></p> </div> <div class="foot_r"><img src="/template/shidai/images/weix.png" width="125" height="125" alt="" /></div> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?acbfda4cce1c7bb8f3c1712c9cad4f02"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <a href="http://www.jzjzdj.com/">ձƴƬѲ һػƴƬ ϻɫ ˾Ʋ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>